فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث دوازدهم: ايمني و حفاظت كار در حين اجرا
شابک : 964-7588-55-0موضوعات
ساختمان‌سازي - قوانين و مقررات - ايران
ساختمان‌سازي - پيش‌بيني‌هاي ايمني

نویسنده
تهيه و تنظيم : دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان

ناشر
نشر توسعه ايران
قیمت پشت جلد : 4,000 تومان


توضیحات

ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

راهنماي اتصالات در ساختمانهاي فولادي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
راهنماي قالب‌بندي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران مبحث هجدهم: عايق‌بندي و تنظيم صدا  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
راهنماي مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان (صرفه‌جويي در مصرف انرژي): عايق‌كاري حرارتي پوسته خارجي ساختمان‌ها  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث دوم: نظامات اداري بانضمام: مجموعه شيوه‌نامه‌هاي مصوب ارديبهشت ماه 1384  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي ساختمان‌ها  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (نويسنده) .
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب اسفند ماه 1374) و آئين‌نامه‌هاي آن، شامل: آئين‌نامه اجرايي مصوب 1375، آئين‌نامه ماده 27 مصوب 1379، ...  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث ششم: بارهاي وارد بر ساختمان  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث شانزدهم: تاسسيات بهداشتي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث نهم: طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه و تنظيم) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث سيزدهم: طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه و تنظيم) .
مقررات ملي ساختمان: مبحث يازدهم: اجراي صنعتي ساختمان‌ها (بخش ساختمان‌هاي فولادي)  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث چهاردهم: تاسسيات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه و تنظيم) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث بيستم: علائم و تابلوها  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث نوزدهم: صرفه‌جوئي در مصرف انرژي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث دهم: طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث چهارم: الزامات عمومي ساختمان  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (نويسنده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث هفتم: پي و پي‌سازي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث پانزدهم: آسانسورها و پله‌هاي برقي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث دهم: طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث چهارم: الزامات عمومي ساختمان  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (نويسنده) .
مقررات ملي ساختمان مبحث بيستم: علائم و تابلوها  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان مبحث نوزدهم: صرفه‌جويي در مصرف انرژي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران مبحث شانزدهم: تاسسيات بهداشتي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان مبحث يازدهم: اجراي صنعتي ساختمان‌ها (بخش ساختمان‌هاي فولادي)  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران مبحث هشتم: طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

تخلفات ساختماني و نحوه رسيدگي آن در حقوق ايران  جهانبخش ابراهيمي (نويسنده) .
مقررات ملي ساختمان ايران مبحث هشتم: طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان مبحث يازدهم: اجراي صنعتي ساختمان‌ها (بخش ساختمان‌هاي فولادي)  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران مبحث شانزدهم: تاسسيات بهداشتي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان مبحث بيستم: علائم و تابلوها  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
دانستني‌هاي حرفه پيمانكاري  عليمراد اتحاد (نويسنده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث چهارم: الزامات عمومي ساختمان  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (نويسنده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث دهم: طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
عناصر و جزئيات ساختمان  محمدشجاع يامي (نويسنده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث چهارم: الزامات عمومي ساختمان  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (نويسنده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث دهم: طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث چهاردهم: تاسسيات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه و تنظيم) .
مقررات ملي ساختمان: مبحث يازدهم: اجراي صنعتي ساختمان‌ها (بخش ساختمان‌هاي فولادي)  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث سيزدهم: طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه و تنظيم) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث شانزدهم: تاسسيات بهداشتي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث ششم: بارهاي وارد بر ساختمان  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث دوم: نظامات اداري بانضمام: مجموعه شيوه‌نامه‌هاي مصوب ارديبهشت ماه 1384  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
نظام حقوقي رسيدگي به تخلفات مهندسين ساختمان (شوراي انتظامي رسيدگي به تخلفات انتظامي مهندسي ساختمان)  مهدي هداوند (نويسنده) . محمد احمدي (نويسنده) .
مقررات ملي ساختمان ايران مبحث هجدهم: عايق‌بندي و تنظيم صدا  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
راهنماي مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)  دفتر مقررات ملي ساختمان (نويسنده) .
راهنماي مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)  دفتر مقررات ملي ساختمان (نويسنده) .
سنگ كاري  ابوالقاسم گرامي‌نژاد (نويسنده) . حميدرضا گرامي‌نژاد (ويراستار) .
راهنماي تشريحي و نكات كليدي مقررات ملي ساختمان مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني  عليرضا سلطاني (نويسنده) .
اصول نظارت بر عمليات ساختماني  سعيد نعمتي (نويسنده) . فرزانه طهموريان (نويسنده) . امير عطارعباسي (نويسنده) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

مقررات ملي ساختمان ايران مبحث هشتم: طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان مبحث يازدهم: اجراي صنعتي ساختمان‌ها (بخش ساختمان‌هاي فولادي)  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران مبحث شانزدهم: تاسسيات بهداشتي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان مبحث نوزدهم: صرفه‌جويي در مصرف انرژي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان مبحث بيستم: علائم و تابلوها  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان: مبحث سوم "حفاظت ساختمانها در مقابل حريق"  
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث چهارم: الزامات عمومي ساختمان  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (نويسنده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث دهم: طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث پانزدهم: آسانسورها و پله‌هاي برقي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث هفتم: پي و پي‌سازي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث چهارم: الزامات عمومي ساختمان  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (نويسنده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث دهم: طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث نوزدهم: صرفه‌جوئي در مصرف انرژي  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث بيستم: علائم و تابلوها  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث چهاردهم: تاسسيات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه و تنظيم) .
مقررات ملي ساختمان: مبحث يازدهم: اجراي صنعتي ساختمان‌ها (بخش ساختمان‌هاي فولادي)  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه كننده) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث سيزدهم: طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه و تنظيم) .
مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث نهم: طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه  دفترتدوين‌و‌ترويج‌مقررات‌ملي‌ساختمان (تهيه و تنظيم) .


www.payane.ir - راهنماي اتصالات در ساختمانهاي فولادي
شابک : 978-964-7588-23-2
قیمت :  4,500 تومان

www.payane.ir - راهنماي قالب‌بندي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه
شابک : 964-7588-43-7
قیمت :  5,500 تومان

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران مبحث هجدهم: عايق‌بندي و تنظيم صدا

www.payane.ir - راهنماي مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان (صرفه‌جويي در مصرف انرژي): عايق‌كاري حرارتي پوسته خارجي ساختمان‌ها

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث دوم: نظامات اداري بانضمام: مجموعه شيوه‌نامه‌هاي مصوب ارديبهشت ماه 1384

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي ساختمان‌ها

www.payane.ir - قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب اسفند ماه 1374) و آئين‌نامه‌هاي آن، شامل: آئين‌نامه اجرايي مصوب 1375، آئين‌نامه ماده 27 مصوب 1379، ...

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث ششم: بارهاي وارد بر ساختمان

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث شانزدهم: تاسسيات بهداشتي

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث نهم: طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث سيزدهم: طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان: مبحث يازدهم: اجراي صنعتي ساختمان‌ها (بخش ساختمان‌هاي فولادي)

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث چهاردهم: تاسسيات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث بيستم: علائم و تابلوها

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث نوزدهم: صرفه‌جوئي در مصرف انرژي

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث دهم: طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث چهارم: الزامات عمومي ساختمان

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث هفتم: پي و پي‌سازي
شابک : 978-964-7588-71-3
قیمت :  4,500 تومان

www.payane.ir - مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث پانزدهم: آسانسورها و پله‌هاي برقي

x