/bookshop/book/5189/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%0A.html
فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و الحاقيه‌هاي اجرايي
شابک : 9786005597097موضوعات
ايران. قانون اساسي (جمهوري اسلامي)

نویسنده
گردآورنده : يوسف رونق

ناشر
فرمنش
قیمت پشت جلد : 2,000 تومان


توضیحات

120 صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ 1 - 3000 نسخه
سال نشر: 1389
http://ketab.ir/ViewPdf.aspx?FileName=89407082ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل و دستمزد و مزاياي مشمولين قانون كار  يوسف رونق (نويسنده) .
قانون مديريت خدمات كشوري  يوسف رونق (گردآورنده) .
قانون برنامه پنجساله پنجم: توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390)  يوسف رونق (گردآورنده) .
مديريت حقوق و دستمزد  يوسف رونق (نويسنده) .
طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل مستخدمين دستگاه‌هاي اجرايي (با آخرين اصلاحات و الحاقات قانون مديريت خدمات كشوري 1391)  يوسف رونق (تدوين) .
نگاهي تازه به نگارش‌هاي اداري: با تكيه بر ساده‌نويسي، كوتاه‌نويسي و درست‌نويسي  غلامحسين عبائيان (نويسنده) . يوسف رونق (نويسنده) .
سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل و دستمزد و مزاياي مشمولين قانون كار  يوسف رونق (نويسنده) .
قانون مديريت خدمات كشوري  يوسف رونق (گردآورنده) .
نجم (1): نظام جامع مقررات مالي: قانون بودجه سال 1390 كل كشور و ضوابط اجرايي آن، قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران  محسن برزوزاده (گردآورنده) . مهدي بناني (گردآورنده) . حبيب حاجي‌حيدري (گردآورنده) .
قانون برنامه پنجساله پنجم: توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390)  يوسف رونق (گردآورنده) .
فناوري و فرايند‌هاي توليد  محمدرضا مشايخ (نويسنده) . اليپس مسيحي (نويسنده) . مريم رونق (نويسنده) .
مديريت حقوق و دستمزد  يوسف رونق (نويسنده) .
طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل مستخدمين دستگاه‌هاي اجرايي (با آخرين اصلاحات و الحاقات قانون مديريت خدمات كشوري 1391)  يوسف رونق (تدوين) .
مقدمه‌اي بر فرايندهاي توليد  اليپس مسيحي (نويسنده) . مريم رونق (نويسنده) .
نگاهي تازه به نگارش‌هاي اداري: با تكيه بر ساده‌نويسي، كوتاه‌نويسي و درست‌نويسي  غلامحسين عبائيان (نويسنده) . يوسف رونق (نويسنده) .
سخن شيرين پارسي: برگزيده‌ي متون شعر و نثر گذشته و معاصر، روش نگارش و پژوهش علمي، سخنوري و ...  اكبر صيادكوه (نويسنده) . كاووس حسن‌لي (نويسنده) . منيژه عبداللهي (نويسنده) . سيداحمد پارسا (نويسنده) .


x