/bookshop/book/6783/%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-(%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A)%0A.html
فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir گنجينه سوالات انگليسي (سال سوم راهنمايي)
شابک : 9645784727موضوعات
زبان انگليسي - پرسشها و پاسخها (راهنمايي)
زبان انگليسي - كتابهاي درسي - راهنماي آموزشي (راهنمايي)
زبان انگليسي - آزمونها و تمرينها (راهنمايي)

نویسنده
نويسنده : فريدون حقاني

ناشر
حق‌شناس
قیمت پشت جلد : 2,700 تومان


توضیحات

152 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 4 - 5000 نسخه
سال نشر: 1385
http://ketab.ir/ViewPdf.aspx?FileName=85C21372ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

گنجينه سوالات انگليسي (سال دوم راهنمايي) = English book 2 شامل: مروري بر كتاب انگليسي دوم راهنمايي، خلاصه نكات گرامري هر درس، انواع سوالات بر اساس ...  فريدون حقاني (نويسنده) .
گنجينه سوالات انگليسي (سال سوم دبيرستان) شامل: انواع سوالات امتحاني طبق بارم‌بندي طرح سوالات هر درس به تفكيك  فريدون حقاني (نويسنده) .
گنجينه سوالات انگليسي (سال دوم دبيرستان) شامل: مروري بر كتابهاي انگليسي دوره راهنمايي، خلاصه گرامر هر درس، انواع سوالات متنوع بر اساس ...  فريدون حقاني (نويسنده) .
گنجينه سوالات انگليسي (سال اول دبيرستان) شامل: مروري بر كتابهاي انگليسي دوره راهنمايي، خلاصه گرامر هر درس، انواع سوالات متنوع براساس دستورا  فريدون حقاني (نويسنده) .
گنجينه سوالات انگليسي (سال سوم دبيرستان) شامل: انواع سوالات امتحاني طبق بارم‌بندي طرح سوالات هر درس به تفكيك = English book 3  فريدون حقاني (نويسنده) .
گنجينه سوالات انگليسي (سال دوم راهنمايي) = English book 2 شامل: خلاصه نكات گرامري هر درس، انواع سوالات بر اساس دستورالعمل ...  فريدون حقاني (نويسنده) .
كتاب كار انگليسي سال اول راهنمايي  فريدون حقاني (نويسنده) .
كتاب كار انگليسي سال دوم راهنمايي  فريدون حقاني (نويسنده) .
گنجينه سوالات انگليسي (سال اول راهنمايي) = English book 1 شامل: خلاصه نكات دستوري، انواع سوالات بر اساس دستورالعمل طرح سوالات امتحاني، نمونه ...  فريدون حقاني (نويسنده) .
كتاب كار انگليسي سال سوم راهنمايي  فريدون حقاني (نويسنده) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

گنجينه سوالات انگليسي (سال دوم راهنمايي) = English book 2 شامل: مروري بر كتاب انگليسي دوم راهنمايي، خلاصه نكات گرامري هر درس، انواع سوالات بر اساس ...  فريدون حقاني (نويسنده) .
آموزش گام به گام انگليسي سال اول راهنمايي: ترجمه و تلفظ كامل دروس، پاسخ كامل به تمرينهاي كتاب درسي، شرح كامل نكات گرامري هر درس، تمرين‌هاي ت  منصور احمدي (نويسنده) .
تمرين گام به گام انگليسي سال سوم راهنمايي  منصور احمدي (نويسنده) .
تمرين گام به گام و سوالات نمونه‌ي امتحاني انگليسي سال دوم راهنمايي  منصور احمدي (نويسنده) .
تمرين گام به گام انگليسي سال اول راهنمايي  جعفر عباسي (نويسنده) .
گنجينه سوالات انگليسي (سال دوم راهنمايي) = English book 2 شامل: خلاصه نكات گرامري هر درس، انواع سوالات بر اساس دستورالعمل ...  فريدون حقاني (نويسنده) .
كتاب كار انگليسي سال اول راهنمايي  فريدون حقاني (نويسنده) .
كتاب كار انگليسي سال دوم راهنمايي  فريدون حقاني (نويسنده) .
گنجينه سوالات انگليسي (سال اول راهنمايي) = English book 1 شامل: خلاصه نكات دستوري، انواع سوالات بر اساس دستورالعمل طرح سوالات امتحاني، نمونه ...  فريدون حقاني (نويسنده) .
كتاب كار انگليسي سال سوم راهنمايي  فريدون حقاني (نويسنده) .
مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده و استاندارد انگليسي سال دوم راهنمايي با پاسخ تشريحي، شامل: نكات آموزشي، سوالات امتحاني سالهاي گذشته به صورت در  محمدحسين پرورده (نويسنده) .
مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده و استاندارد انگليسي سال سوم راهنمايي با پاسخ تشريحي، شامل: نكات آموزشي، سوالات امتحاني سالهاي گشته به صورت درس  محمدحسين پرورده (نويسنده) . محبوبه پولادزاده (نويسنده) .
كتاب كار بدون پاسخ انگليسي سوم راهنمايي  مهديه ديبايي (نويسنده) .
كتاب كار بدون پاسخ انگليسي اول راهنمايي  مهديه ديبايي (نويسنده) .
كتاب كار بدون پاسخ انگليسي دوم راهنمايي  مهديه ديبايي (نويسنده) .
انگليسي: سال دوم راهنمايي  محمدحسين پرورده (نويسنده) .
زبان انگليسي سوم راهنمايي  سيدرضا پريسته (نويسنده) . عيسي سهرابي (نويسنده) . امير زندي (ويراستار) .
انگليسي دوم راهنمايي  سيدرضا پريسته (نويسنده) . اكبر افشار (تصويرگر) .
انگليسي سال سوم راهنمايي شامل سوالات امتحاني به صورت درس به درس، پاسخ تشريحي سوالات، چند دوره آزمون نيمسال اول و دوم  لادن عشقي‌فر (نويسنده) .
كتاب كار و تمرين انگليسي سال سوم راهنمايي  محمدجواد حاجي‌قاسمي (نويسنده) . فرهاد محمدي (نويسنده) .
كتاب كار و تمرين انگليسي دوم راهنمايي  محمدجواد حاجي‌قاسمي (نويسنده) . فرهاد محمدي (نويسنده) .
انگليسي سال اول راهنمايي: كتاب كار و تمرين  محمدجواد حاجي‌قاسمي (نويسنده) . فرهاد محمدي (نويسنده) .
گنج‌آزمون انگليسي: جديدترين تمرينات و نمونه سوالات انگليسي مخصوص سوم راهنمايي به همراه فونتيك كلمات هر درس در انتهاي همان درس و صوت‌شناسي  حميد خزائي (نويسنده) .
گنج‌آزمون انگليسي دوم راهنمايي: كتاب كار به همراه فونتيك كلمات هر درس در انتهاي همان درس و صوت‌شناسي كلمات ...  حميد خزائي (نويسنده) .
گنج‌آزمون انگليسي: جديدترين تمرينات و نمونه سوالات ‌انگليسي مخصوص اول راهنمائي: به‌ همراه فونتيك كلمات هر درس در انتهاي همان درس و صوت‌شن  حميد خزائي (نويسنده) .
آموزش مفهومي زبان انگليسي: كتاب كار انگليسي سال اول دوره‌ي راهنمايي تحصيلي، شامل: تمرين‌هاي متنوع درس به درس، دوره‌اي و آزمون‌هاي ميان تر  نورالله قرباني (نويسنده) .
كتاب كار انگليسي: سال دوم دوره‌ي راهنمايي تحصيلي: شامل تمرين‌هاي متنوع درس به درس، دوره‌اي و آزمون‌هاي ميان‌ترم و پايان‌ترم  نورالله قرباني (نويسنده) . عباس قاسم‌زاده (نويسنده) . شيرين كمالي (نويسنده) .
آموزش مفهومي زبان انگليسي: كتاب كار انگليسي سال سوم دوره‌ي راهنمايي تحصيلي شامل: تمرين‌هاي متنوع درس به درس، دوره‌اي و آزمون‌هاي ميان ...  نورالله قرباني (نويسنده) . عباس قاسم‌زاده (نويسنده) . شيرين كمالي (نويسنده) .
آزمون و نمونه سوالات انگليسي زبان 1 شامل: بيش از 2300 سوال در زمينه‌ي ساختارهاي دستوري، مكالمه، واژگان، مترادف، متضاد، تلفظ، درك مطلب، ديكته و  پرويز تاجيك (نويسنده) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

بيهقي‌پژوهي در ايران  احمد رضي (نويسنده) . سهيلا فرهنگي (ويراستار) .
پژوهش عملياتي (تحقيق در عمليات)  محمدتقي تقواي‌سليمي‌لنگرودي (نويسنده) .
مهارتهاي گوش دادن (چرا به طور موثر به ديگران گوش نمي‌دهيم؟)  ايان مكي (نويسنده) . عباس صادقي (مترجم) . محمدتقي ابوالحسني (مترجم) .
نگاهي بر 50 مسئله تربيتي در خانواده  عباس صادقي (نويسنده) . فاطمه حسيني‌دولت‌آبادي (نويسنده) .
فقه آسان (ترجمه و شرح متن لمعه)  حسن شاه‌ملك‌پور (نويسنده) .
خيار شرط، غبن و عيب در حقوق مدني ايران  مينا پاكپوررودسري (نويسنده) .
زندگي من در 73 سال  علي‌اكبر شامل (نويسنده) .
گذار جامعه‌شناسي در گدار تاريخ  جي.اچ. آبراهامز (نويسنده) . عباس محمدي‌اصل (مترجم) .
آمار و كاربرد آن در علوم اجتماعي  حسن حبيبي‌ماچياني (نويسنده) . پيمان غياثوند (نويسنده) .
كارآفريني  رضا فدائي‌كيواني (نويسنده) . سيدمحسن نساج‌حسيني (نويسنده) .
كارآفريني، راهبرد توسعه  محمدولي روزبهان (نويسنده) .
اقتصاد خرد  رضا فدائي‌كيواني (نويسنده) .
ديدگاه‌هاي اجتماعي  سامويل اسميت (نويسنده) . عباس محمدي‌اصل (مترجم) .
Top writing for IELTS and TOEFL  Mohammad Aghajanzadeh (نويسنده) .
آزمايشگاه شيمي تجزيه (II) (روشهاي الكتروشيميايي) تئوري - عملي ...  طوبي تقويان (نويسنده) .
حركت‌شناسي و بيومكانيك كاربردي در ورزش  كلين جنسن (نويسنده) . گوردون شولتز (نويسنده) . بلائر بنگرتر (نويسنده) . رضا عليجانيان (مترجم) .
تنظيم شرايط محيطي 1 و 2  مجتبي معصوم‌نژاد (نويسنده) . مينوچهر مرزبان (نويسنده) .
تغذيه ورزشي  جودي آي دريكسل (نويسنده) . فرهاد رحماني‌نيا (مترجم) . حسن قديمي‌ايلخانلار (مترجم) .
جيره‌نويسي دام و طيور  عليرضا صفامهر (نويسنده) .


www.payane.ir - گنجينه سوالات انگليسي (سال دوم راهنمايي) = English book 2 شامل: مروري بر كتاب انگليسي دوم راهنمايي، خلاصه نكات گرامري هر درس، انواع سوالات بر اساس ...

www.payane.ir - گنجينه سوالات انگليسي (سال سوم دبيرستان) شامل: انواع سوالات امتحاني طبق بارم‌بندي طرح سوالات هر درس به تفكيك

www.payane.ir - گنجينه سوالات انگليسي (سال دوم دبيرستان) شامل: مروري بر كتابهاي انگليسي دوره راهنمايي، خلاصه گرامر هر درس، انواع سوالات متنوع بر اساس ...

www.payane.ir - گنجينه سوالات انگليسي (سال اول دبيرستان) شامل: مروري بر كتابهاي انگليسي دوره راهنمايي، خلاصه گرامر هر درس، انواع سوالات متنوع براساس دستورا

www.payane.ir - گنجينه سوالات انگليسي (سال سوم دبيرستان) شامل: انواع سوالات امتحاني طبق بارم‌بندي طرح سوالات هر درس به تفكيك = English book 3

www.payane.ir - گنجينه سوالات انگليسي (سال دوم راهنمايي) = English book 2 شامل: خلاصه نكات گرامري هر درس، انواع سوالات بر اساس دستورالعمل ...

www.payane.ir - كتاب كار انگليسي سال اول راهنمايي
شابک : 964578476X
قیمت :  2,800 تومان

www.payane.ir - كتاب كار انگليسي سال دوم راهنمايي
شابک : 9645784778
قیمت :  4,400 تومان

www.payane.ir - گنجينه سوالات انگليسي (سال اول راهنمايي) = English book 1 شامل: خلاصه نكات دستوري، انواع سوالات بر اساس دستورالعمل طرح سوالات امتحاني، نمونه ...

www.payane.ir - كتاب كار انگليسي سال سوم راهنمايي
شابک : 9645784786
قیمت :  4,100 تومان

x