/bookshop/book/7873/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD
فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir راهنماي مقاومت مصالح
شابک : 9646132812موضوعات
مقاومت مصالح - راهنماي آموزشي (عالي)
مقاومت مصالح - مسائل، تمرينها و غيره (عالي)

نویسنده
نويسنده : فرديناندپير بير
نويسنده : الوودراسل جانستون
نويسنده : دين‌پيرسون آپدايك
مترجم : بهرام پوستي

ناشر
شهرآب
علوم روز
قیمت پشت جلد : 9,800 تومان


توضیحات

1456 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 5500 نسخه
سال نشر: 1384
http://ketab.ir/ViewPdf.aspx?FileName=84B29094ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

ديناميك  جيمزليترپ مريام (نويسنده) . گلن كريگ (نويسنده) . بهرام پوستي (مترجم) . محبوبه مسگرتهراني (ويراستار) .
مكانيك برداري براي مهندسان: ديناميك  فرديناندپير بير (نويسنده) . ويليام كلازن (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . بهرام پوستي (مترجم) .
مكانيك برداري براي مهندسان: استاتيك (محاسبات بر اساس SI)  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . ابراهيم واحديان (مترجم) . بهمن سلطاني (ويراستار) .
راهنماي مكانيك برداري براي مهندسان: استاتيك  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . ابراهيم واحديان (مترجم) .
راهنماي مقاومت مصالح  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . جان دولف (نويسنده) . ابراهيم واحديان (مترجم) .
مكانيك برداري براي مهندسان: استاتيك: با سيستم SI  فرديناندپير بير (نويسنده) . راسل جانستون (نويسنده) . اليوت آيزنبرگ (نويسنده) . رامين وفايي‌پور (مترجم) . هدايت موتابي (مترجم) .
مكانيك برداري براي مهندسان ديناميك: در سيستم متريك (SI)  فرديناندپير بير (نويسنده) . راسل جانستون (نويسنده) . اليوت آيزنبرگ (نويسنده) . رامين وفايي‌پور (مترجم) . هدايت موتابي (مترجم) .
راهنماي مقاومت مصالح  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . جان دولف (نويسنده) . ابراهيم واحديان (مترجم) . محمد حسن‌پور (ويراستار) .
راهنماي مقاومت مصالح  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . جان دولف (نويسنده) . ابراهيم واحديان (مترجم) . محمد حسن‌پور (ويراستار) .
راهنماي مقاومت مصالح  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . جان دولف (نويسنده) . ابراهيم واحديان (مترجم) . محمد حسن‌پور (ويراستار) .
راهنماي مقاومت مصالح  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . جان دولف (نويسنده) . ابراهيم واحديان (مترجم) . محمد حسن‌پور (ويراستار) .
تشريح كامل مسائل مقاومت مصالح  فرديناندپير بير (نويسنده) . علي كلانتري (مترجم) .
راهنماي مقاومت مصالح  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . جان دولف (نويسنده) . ابراهيم واحديان (مترجم) . محمد حسن‌پور (ويراستار) .
استاتيك: (بر اساس SI)  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . اليوت آيزنبرگ (نويسنده) . اردشير اطيابي (مترجم) .
مقاومت مصالح  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . جان دولف (نويسنده) . اردشير اطيابي (مترجم) .
راهنماي مقاومت مصالح  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . جان دولف (نويسنده) . ابراهيم واحديان (مترجم) . محمد حسن‌پور (ويراستار) .
مقاومت مصالح  فرديناندپير بي‌ير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . جان‌تي دي‌ولف (نويسنده) . غلامرضا زارع‌پور (مترجم) .
تئوري ارتعاشات با كاربردهاي آن  ويليام‌تيرل تامسون (نويسنده) . مري‌ديلون داله (نويسنده) . بهرام پوستي (مترجم) .
استاتيك  ايروينگ‌هرمن شيمز (نويسنده) . بهرام پوستي (مترجم) . مجيد ملكان (ويراستار) . سوسن سعدوندي (ويراستار) .
راهنماي مقاومت مصالح  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . جان دولف (نويسنده) . ابراهيم واحديان (مترجم) . محمد حسن‌پور (ويراستار) .
راهنماي مسائل اصول ترموديناميك زونتاك، بورگناك، ون وايلن  فريبرز دانشور (نويسنده) . نريمان جهاني (نويسنده) . بهرام پوستي (نويسنده) .
ارتعاشات مكانيكي  رائو (نويسنده) . بهرام پوستي (مترجم) .
مكانيك برداري براي مهندسان: استاتيك  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . اليوت آيزنبرگ (نويسنده) . ويليام كلاوزن (نويسنده) . ابراهيم واحديان (مترجم) . جورج استاب (نويسنده) . محمد حسن‌پور (ويراستار) .
راهنماي مسائل مقاومت مصالح (1) گيير و تيموشينكو: شامل مسائل همراه با پاسخ تشريحي آنها  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . بهرام پوستي (مترجم) .
مقاومت مصالح  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . ايگورپاول پوپوف (نويسنده) . شاپور طاحوني (مترجم) .
راهنماي مسائل اصول ترموديناميك (2) (فصل‌هاي 11 تا 16)  كيوان ميلاني (نويسنده) . عليرضا زماني‌آقايي (نويسنده) . بهرام پوستي (نويسنده) .
راهنماي مقاومت مصالح  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . جان دولف (نويسنده) . ابراهيم واحديان (مترجم) . محمد حسن‌پور (ويراستار) .
مقاومت مصالح  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . جان‌تي دي‌ولف (نويسنده) . ابراهيم واحديان (مترجم) . محمد حسن‌پور (ويراستار) .
مقدمه‌اي بر انتقال گرما  فرانك اين‌كروپرا (نويسنده) . تئودور‌ال. برگمن (نويسنده) . ادرين‌اس. لاوين (نويسنده) . بهرام پوستي (مترجم) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

مقاومت مصالح: درس - نكته - تمرين - تست  احمد رئيسي‌نجفي (نويسنده) .
ايستايي: خلاصه درس، پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي، پاسخنامه تشريحي (ويژه آزمون‌هاي كارداني به كارشناسي)  حسين اكبرزادگان (نويسنده) .
مقاومت مصالح  مجتبي ازهري (نويسنده) . دانيال عادلجو (نويسنده) .
مقاومت مصالح  سعيد عرفاني (نويسنده) . آهنگر عرفاني (نويسنده) .
مقاومت مصالح: رشته مهندسي عمران: مطابق با آخرين تغييرات كنكور كارشناسي ارشد  امين كديور (نويسنده) .
استاتيك و مقاومت مصالح  مهرداد خليلي (نويسنده) .
مقاومت مصالح  احمد جوزداني (نويسنده) . ادريس سهراب (ويراستار) .
مقاومت مصالح  محمدحسن نائي (نويسنده) .
مقاومت مصالح: مسائل آزمون‌هاي كارشناسي ارشد سراسري - آزاد (72 - 91) به انضمام مسائل تاليفي و خلاصه درس ...  پنام زرفام (نويسنده) .
مقاومت مصالح كاربردي  محمود گلابچي (نويسنده) .
درس و كنكور مقاومت مصالح (ايستايي 2): شرح كامل مفاهيم درسي به انضمام 500 تست از آزمون‌هاي سراسري و آزاد طي 10 سال گذشته ...  اميد اكرامي (نويسنده) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

راهنماي جامع CorelDraw 10  استيو بين (نويسنده) . شيرين براتيون (مترجم) .
زمينه روانشناسي هيلگارد  ادوارد اسميت (نويسنده) . سوزان نولن‌هوكسما (نويسنده) . باربارا فردريكسون (نويسنده) . جفري لافتس (نويسنده) . نصرت‌الله پورافكاري (مترجم) .
جمعيت و تنظيم خانواده (پاسخ به مسائل جنسي و زناشويي)  محمد نخعي (نويسنده) .
تحليل اساسي مدارهاي الكتريكي  جان‌ديويد اروين (نويسنده) . چوان-هوا وو (نويسنده) . حميد كامل (مترجم) .
مروري بر اصول ايمونولوژي رويت  ايوان‌موريس رويت (نويسنده) . پيترجي. دلويس (نويسنده) . طاهره واحدي (مترجم) . بهروز نيك‌بين (مترجم) .
خلاصه روانپزشكي: علوم رفتاري / روانپزشكي باليني: (فصول 35 تا 60)  بنجامين‌جيمز سادوك (نويسنده) . ويرجينيا سادوك (نويسنده) . هرولد كاپلان (نويسنده) . نصرت‌الله پورافكاري (مترجم) .
تشريح كامل مسائل سيستم‌هاي مخابراتي  پروس كارلسون (نويسنده) . پل كريلي (نويسنده) . جانت راتلج (نويسنده) . مجيد كريميان (مترجم) .
تئوري ارتعاشات با كاربردهاي آن  ويليام‌تيرل تامسون (نويسنده) . مري‌ديلون داله (نويسنده) . بهرام پوستي (مترجم) .
رفتار اجزاي سازه‌ها (مقدمه‌اي بر مهندسي ساختمان و سازه‌)  مجيد بديعي (مترجم) .
تشريح مسائل مهندسي سيستم‌هاي مخابراتي  مجيد كريميان (مترجم) . حميد كريميان (مترجم) .
راهنماي مسائل مقاومت مصالح (1) گيير و تيموشينكو: شامل مسائل همراه با پاسخ تشريحي آنها  فرديناندپير بير (نويسنده) . الوودراسل جانستون (نويسنده) . بهرام پوستي (مترجم) .
رسم فني عمومي  حسين جمالي (نويسنده) .
تبريد: طراحي سيستمهاي سردكننده و سردخانه‌ها  اصغر حاج‌سقطي (نويسنده) .
خلاصه روانپزشكي: علوم رفتاري - روانپزشكي باليني  بنجامين‌جيمز سادوك (نويسنده) . ويرجينيا آلكوت‌سادوك (نويسنده) . نصرت‌الله پورافكاري (مترجم) .
اسكيس با مداد  كورش محمودي‌ده‌ده‌بيگلو (مترجم) . روزبه احمدي‌نژاد (مترجم) . سارا تورانيان (مترجم) .
اصول و مباني پرسپكتيو  جان مونتاگيو (نويسنده) . كورش محمودي (مترجم) . آرزو شفقت (مترجم) .
طراحي معماري با استفاده از ماكت‌سازي: راهنماي كارگاهي در ساخت و استفاده از ماكت‌هاي معماري  كريس ميلز (نويسنده) . كورش محمودي‌ده‌ده‌بيگلو (مترجم) . رضا بصيري‌مژدهي (مترجم) . سارا تورانيان (مترجم) .
طراحي معماري با استفاده از ماكت‌سازي: راهنماي كارگاهي در ساخت و استفاده از ماكت‌هاي معماري  كريس ميلز (نويسنده) . كورش محمودي‌ده‌ده‌بيگلو (مترجم) . رضا بصيري‌مژدهي (مترجم) . سارا تورانيان (مترجم) .
اطلاعات معماري نويفرت (2010)  ارنست نويفرت (نويسنده) . پيتر نويفرت (نويسنده) . بوسماها بيچ (ويراستار) . نيكلاس واليمن (ويراستار) . كورش محمودي‌ده‌ده‌بيگلو (مترجم) . پريما برادران‌مهاجري (مترجم) .


www.payane.ir - ديناميك
شابک : 9646186475
قیمت :  3,500 تومان

www.payane.ir - مكانيك برداري براي مهندسان: ديناميك
شابک : 9648771154
قیمت :  8,500 تومان

www.payane.ir - مكانيك برداري براي مهندسان: استاتيك (محاسبات بر اساس SI)

www.payane.ir - راهنماي مكانيك برداري براي مهندسان: استاتيك
شابک : 9646186505
قیمت :  4,500 تومان

www.payane.ir - راهنماي مقاومت مصالح
شابک : 9789646186804
قیمت :  40,000 تومان

www.payane.ir - مكانيك برداري براي مهندسان: استاتيك: با سيستم SI

www.payane.ir - مكانيك برداري براي مهندسان ديناميك: در سيستم متريك (SI)

www.payane.ir - راهنماي مقاومت مصالح
شابک : 9789646186804
قیمت :  11,000 تومان

www.payane.ir - راهنماي مقاومت مصالح
شابک : 9789646186804
قیمت :  11,000 تومان

www.payane.ir - راهنماي مقاومت مصالح
شابک : 9789646186804
قیمت :  11,000 تومان

www.payane.ir - راهنماي مقاومت مصالح
شابک : 9789646186804
قیمت :  11,000 تومان

www.payane.ir - تشريح كامل مسائل مقاومت مصالح
شابک : 9649509054
قیمت :  5,500 تومان

www.payane.ir - راهنماي مقاومت مصالح
شابک : 9789646186804
قیمت :  11,000 تومان

www.payane.ir - استاتيك: (بر اساس SI)
شابک : 9789646745278
قیمت :  30,000 تومان

www.payane.ir - مقاومت مصالح
شابک : 9789646745261
قیمت :  14,000 تومان

www.payane.ir - راهنماي مقاومت مصالح
شابک : 9789646186804
قیمت :  11,000 تومان

www.payane.ir - مقاومت مصالح
شابک : 9789644101076
قیمت :  35,000 تومان

www.payane.ir - تئوري ارتعاشات با كاربردهاي آن
شابک : 9646607136
قیمت :  32,000 تومان

www.payane.ir - استاتيك
شابک : 9789640109663
قیمت :  17,000 تومان

x